Travaux

Tomoko Kitaoka, batik, 2019

untitled, 2019

 • batik, natural dye (indigo), silk
 • 81 x 51 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, Score of wave, 2019

Score of wave, 2019

 • batik, natural dye (indigo, logwood),
 • silk
 • 100 x 70 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, Settled clouds, 2020

Settled clouds, 2020

 • batik, natural dye (indigo), silk
 • 100 x 70 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, Drop of the moon, 2019

Drop of the moon, 2019

 • batik, natural dye (logwood), silk
 • 100 x 70 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2016

untitled, 2016

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2016

untitled, 2016

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2016

untitled, 2016

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2013

untitled, 2013

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, batik, 2019

untitled, 2019

 • batik, natural dye (indigo), silk
 • 81 x 57 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, batik, 2014

untitled, 2020

 • batik, natural dye (indigo), silk
 • 81 x 57 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, batik, 2013

untitled, 2013

 • batik, dye, cotton
 • 170 x 120 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, batik, 2013

untitled, 2013

 • batik, dye, cotton
 • 170 x 120 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2010

untitled, 2010

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2019

untitled, 2019

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2019

untitled, 2019

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2016

untitled, 2016

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2016

untitled, 2016

 • drawing, silk
 • 94 x 106 cm unique
 • Exhibition view "Les Multiples", Paris
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, batik, 2016

untitled, 2016

 • batik, natural dayeing (indigo), silk
 • 59 x 65 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
 • private collection
Tomoko Kitaoka, batik, 2016

untitled, 2016

 • batik, natural dye (indigo), silk
 • 50 x 70 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, sans titre, 2016

untitled, 2016

 • batik, natural dye (indigo, bayberry), silk
 • 84 x 110 cm unique
 • Exhibition view "Les Multiples", Paris
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2019

untitled, 2019

 • drawing, ink, paper
 • 38 x 28.5 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2019

untitled, 2019

 • drawing, ink, paper
 • 38 x 28.5 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2019

untitled, 2019

 • drawing, ink, paper
 • 38 x 28.5 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2019

untitled, 2019

 • drawing, ink, paper
 • 38 x 28.5 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, Monochrome, 2011

Monochrome, 2011 (detail)

 • installation, natural dye (indigo), cotton
 • 102 x 1000 cm
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, Composition, 2009

Composition, 2009

 • batik, natural dye (indigo), silk
 • etching, paper
 • 15 x 10 cm each unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, Eclipse, 2015

Eclipse, 2015

 • cotton thread, paraffin
 • 10 x 10 cm/ 9 x 8 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, Galaxy, 2015

Galaxy, 2015 (detail)

 • nylon thread, iron thread
 • 100 x 31 x 31 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2013

untitled, 2013

 • drawgin, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2013

untitled, 2013

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2013

untitled, 2013

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2013

untitled, 2013

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, batik, 2013

untitled, 2013

 • batik, natural dye (japanese green alder,
 • indigo), gold powder, silk
 • 81 x 60 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, batik, 2008

untitled, 2008

 • batik, natural dye (indigo), silk
 • 70 x 53 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2018

untitled, 2019

 • drawing for Partition pour une pluie en fin
 • 28 x 19 cm ISBN 9791092464320
 • © Tomoko Kitaoka
 • julien nègre éditeur
Tomoko Kitaoka, drawing, 2013

untitled, 2013

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
 • private collection
Tomoko Kitaoka, drawing, 2019

untitled, 2019

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitoaka, drawing, 2012

untitled, 2012

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2013

untitled, 2013

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2013

untitled, 2013

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2013

untitled, 2013

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka
Tomoko Kitaoka, drawing, 2013

untitled, 2013

 • drawing, ink, paper
 • 57 x 38 cm unique
 • © Tomoko Kitaoka